Pengαkhiran Mustafa Kemal Ataturk Mαyαt Tidαk Diterimα Bumi,Pengkhiαnat Umαt IsIamMustafa Kemal Ataturk dia merupakan presiden Turki yang pertama. Dalam sejarah dunia, dia dianggap sebagai bapa pemodenan Turki moden yang mana namanya sangat dibang gakan dan diberikan gelaran “Ataturk” yang bermaksud bapa orang Turki. Dia merupakan pembawa sekularisma di Turki.

Namun, jika dilihat sejarah dari sudut pandangan lain, Ataturk adalah seorang yahvdi yang menyamar menjadi seorang Islam untuk menghancvrkan Islam itu sendiri dari dalam. Dia adalah orang yang bertanggungjawab menghapvskan pemerintahan khalifah Islam yang dibubarkan secara rasmi pada 3 March 1924. Dia sengaja menjauhkan nilai-nilai agama dari kehidupan rakyat Turki yang selama ratusan tahun dinaungi cahaya Islam. Seorang pengkhi4nat agama yang tidak dapat kita bayangkan kejah4tannya.

Latar belakang

Mustafa Kemal Ataturk yang diberi gelaran al-Ghazi yang bermaksud orang yang memerangi ini lahir pada tahun 1881 di Kota Salonika yang ketika itu merupakan taklukan Khalifah Uthmaniyyah. Ayahnya, Ali Riza, adalah seorang pengawal di jabatan kastam manakala ibunya bernama Zubayde seorang wanita yang amat taat dalam menjalankan agama.

Menurut H.S. Armstrong, salah seorang pembantu Ataturk dalam bukunya yang berjudul “al-Zi’bu al-Aghbar” atau “al-Hayah al- Khasah li taghiyyah” telah menulis:

“Sesungguhnya Ataturk adalah daripada keturunan Yahvdi. Nenek moyangnya adalah Yahvdi yang berpindah dari Sepanyol ke bandar Salonika.

Golongan Yahvdi ini dinamakan dengan Yahvdi Daunamah yang terdiri daripada 600 buah keluarga. Mereka mendakwa memeIuk Islam pada tahun 1095H (1683M), tetapi masih menganut agama Yahvdi secara senyap-senyap. Ini diakui sendiri oleh bekas Presiden lsrael, Yitzak Zifi, dalam bukunya Daunamah terbitan tahun 1377H (1957M):

“Ada kumpulan-kumpulan agama yang masih menganggap diri mereka sebahagian daripada Nabi lsrael. Antara mereka ada satu kumpulan iaitu kumpulan Daunamah yang Islam hanya pada zahir tetapi mengamalkan ajaran Yahvdi secara senyap-senyap.”

Awal hidup Ataturk

Ali Mufrodi, seorang pengkaji Islam dari University of Leiden Belanda dalam bukunya yang berjudul “Ensiklopedi Tematis Dunia Islam” menjelaskan, Mustafa Kemal Ataturk dimasukan oleh ibu bapanya ke madrasah, tetapi dia tidak menyukainya dan selalu meIawan guru.

Ketika Mustafa berumur 12 tahun, dia memasuki Sekolah Tentera Salonika dan meneruskan pelajarannya di Akademi Tent3ra Monasitar pada tahun 1302H (1885M). Dia kemudiannya menyambung ke akademi tent3ra di Istanbul dan menamatkan latihan ketent3raanya pada 1325H (1907M) dan seterusnya ditugaskan di Kem Tent3ra Batalion ketiga di Salonika.

Inilah titik permulaanya dalam mem3rangi pemerintahan Khalifah Uthmaniyyah dan sebagai seorang pen3ntang agama Islam. Sebagai seorang graduan dari akademi tent3ra, dia telah mengingatkan dan mempengaruhi rakan pegawainya agar tidak tertipv dengan dunia pemikiran Islam.

Keb4ngkitan Mustafa Kemal Ataturk

Permulaannya, dia telah mengubah ucapan Assalamualaikum kepada Marhaban Bikum (Selamat Datang).

Gerakan pertamanya mem3rangi Islam adalah dengan menubuhkan Organisasi Kebangsaan dan Kebebasan yang bertujuan menghapvskan pemerintahan Khalifah Uthmaniyyah yang menurutnya mengamalkan cara pemerintahan autoritarian. Namun usahanya gagaI.

Ketika tercetusnya Per4ng Dunia Pertama, nama Mustafa Kemal Ataturk meningkat naik apabila dia telah dipilih menjadi pangIima tent3ra ke-19 i Sinaq Qal’ah. Tent3ranya telah berjaya mengaIahkan tent3ra Inggeris sebanyak dua kali di Semenanjung Ghalibuli di Balkan Darnadil walaupun pada hakikatnya kekuatan tent3ra Inggeris mampu mengaIahkan tent3ra Ataturk.

Disebabkan kejayaan Ataturk membawa kem3nangan kepada Turki, dia telah dilantik menjadi kapten dan seterusnya menjadi jeneral pada tahun 1335H (1916M). Namun, jika dilihat dengan mata hati, kejayaan yang diraih oleh laknatuIIah ini sebenarnya adalah rancangan jah4t pihak Inggeris yang sengaja mahu mengangkat nama Ataturk sehingga reputasinya dipandang tinggi oleh kerajaan Uthmaniyyah.

Dalam satu lagi gerakannya, dia telah mengetuai satu pasukan tent3ra di PaIestin pada tahun 1918. Dia telah menghentikan pep3rangan terhadap Inggeris iaitu mvsuh Kerajaan Uthmaniyyah secara mengejut lalu membenarkan Inggeris untuk maju ke sebelah utara tanpa sebarang tent4ngan. Dengan musIihatnya yang lic1k, dia telah mengadu jatuh s4kit dan terlantar di Kem Nablus namun tindakkanya itu telah membuatkan orang ramai tertanya-tanya dan pelbagai spekulasi timbul.

Dia kemudiannya membawa tent3ranya ke Damsyik dan disitu dia telah memerintahkan supaya tent4ngan terhadap Inggeris dihentikan. Dengan ini, ia menjadi peIuang keemasan kepada pihak Inggeris untuk maju ke wilayah Uthmaniyyah.

Campur tangan pihak Inggeris

Pihak Inggeris meminta khalifah membub4rkan Dewan Rakyat yang mana ia berkuasa untuk menentukan keku4san khalifah, selepas kekaIah Turki dan pengisytiharaan genc4tan senj4ta. Tidak cukup dengan itu, Inggeris mencetuskan hurv-h4ra dalam istana Kerajaan Uthmaniyyah dari 1918 hingga 1919. Mereka kemudiannya mencadangkan agar Mustafa Kemal memikuI tugas sebagai pemerintah supaya Mustafa dapat menjadi orang yang mampu memenuhi kehendak rakyat dan juga satu-satunya pegawai tent3ra yang Iayak mendapat penghargaan daripada pihak tent3ra.

Oleh itu, kehebatan Mustafa Kemal kian terserlah di mata masyarakat manakala institusi khalifah pula semakin mer0sot. Pada masa yang sama dia telah berjaya menjayakan rancangan Pihak Bersekutu untuk menguasai wilayah-wilayah Kerajaan Uthmaniyyah.

Revolusi yang dicetuskan oleh Ataturk disokong penuh oleh Inggeris dan berjaya pada peringkat awal setelah gerakannya disertai oleh pemimpin-pemimpin muda dan ahli fikir yang meletakkan syarat agar tidak membabitkan khalifah.

Pert3mpuran di antara tentera Uthmaniyyah dengan Greek telah berlanjutan selama satu setengah tahun. Semasa pert3mpuran sedang berlaku, Pihak Bersekutu telah mengumumkan bahawa mereka berkecuali. Sungguh menghairankan kerana senj4ta-senj4ta yang dibekalkan kepada Mustafa Kamal adalah dari Rusia hasil perancangan rapi pihak Inggeris di Busfor sekalipun Rusia memang memvsuhi Kerajaan Uthmaniyyah.

Tent3ra Greek mencetuskan api pep3rangan sekali lagi pada 23 Mac 1921 dan pada bulan September 1921 pert3mpuran antara mereka terhenti apabila Greek menarik balik tent3ranya dari Izmir. Selepas dua hari, tent3ra Uthmaniyyah mula memasuki Izmir tanpa menggunakan sebarang keker4san.

Propaganda Barat

Barat telah membesar-besarkan kemen4ngan pimpinan Mustafa Kamal ini dan menyebarkannya dengan cepat ke negara-negara Islam. Orang islam telah tertipv dengan tindakkan Mustafa yang berjaya memenuhi aspirasi mereka sehinggakan Ahmad Shauqi pernah memvji Ataturk melalui sebuah qasidah yang mengumpamakan Ataturk seperti Khalid bin al-Walid.

“Maha Besar Allah betapa kemenangan yang penuh ke4jaiban, Khalid Turki hidupkanlah kembali, Khalid Arab”

Jatuhnya Kerajaan Khalifah Uthmaniyyah

Namun, cita-cita dan impian mereka berkvbur apabila Ataturk membub4rkan Kerajaan Khalifah pada 3 Mach 1924. Kerabat diraja dan Khalifah dihaIau keluar dari Turki. Kementerian Wakaf dan Kementerian Und4ng-und4ng Syari’ah dim4nsuhkan serta sekolah-sekolah agama ditukarkan menjadi sekolah-sekolah awam.

Musvh-musvh Islam melihat bahawa pengh4pusan Khilafah Islamiah bukanlah suatu perkara mudah. Ia hanya akan tercapai dengan cara menonjolkan seorang wira yang agung dan Mustafa merupakan orang yang digelar wira tersebut.

Dengan jatvhnya Kerajaan Khalifah, Mustafa Kemal dengan bantuan pihak Inggeris telah berjaya mempengaruhi dan memperb0dohkan seluruh rakyat dan inilah masanya yang paling sempurna bagi mereka untuk mengh4ncurkan Islam.

Kejah4tan Ataturk laknatuIIah

Ketika menjadi presiden, Mustafa Kemal Ataturk telah memperkenalkan und4ng-und4ng baru yang sangat bert3ntangan dengan ajaran Islam bagi mengh4puskan pengaruh Islam di Turki. Antaranya:

 1. Membenarkan wanita memakai tud ung dengan syarat berskirt.
 2. Membenarkan lelaki memakai seluar panjang dengan syarat memakai tali leher dan topi iaitu sesuai dengan kehendak barat.
 3. Menyuruh lelaki dan wanita menari bersama-sama di khalayak ramai
 4. Menegaskan bahawa negara tidak akan maju jika rakyatnya tidak cenderung kepada pakaian moden
 5. Menggalakkan ar4k diminum secara terbuka
 6. Mengarahkan Al-Quran dicetak dalam bahasa Turki
 7. Menukarkan azan ke dalam bahasa Turki
 8. Mengambil arkitek-arkitek dari luar negara untuk memodenkan Turki namun digunakan untuk mengukir patung-patungnya di seluru bandar Turki
 9. Agama Islam dibu4ng sebagai agama rasmi
 10. Menghapuskan perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha
 11. MeIarang orang Islam mengerjakan ibadah haji
 12. Menggubal undang-undang perkahwinan mengikut undang-undang barat
 13. MeIarang poligami dan membenarkan wanita Islam berkahwin dengan lelaki bukan Islam.
 14. MembataIkan cuti hari Jumaat
 15. Menukar Masjid Ayasophia kepada muzium dan sesetengah masjid dijadikan gereja
 16. Menutup masjid serta meIarang umat Islam dari solat berjemaah
 17. Menghapuskan Kementerian Wakaf dan membiarkan an4k-an4k y4tim dan f4kir miskin
 18. MembataIkan undang-undang waris dan faraid secara Islam.
 19. Mengha puskan pengunaan kalendar Islam dan menukarkan huruf Arab kepada huruf Latin
 20. Menganggap dirinya sebagai tuhan, sama seperti fir4un. Pernah seorang askar ditanya oleh Ataturk siapa tuhan dan di mana tuhan tinggal. Oleh kerana takut askar tersebut menjawab “Kemal Ataturk adalah tuhan”

Kema,tian yang menye.ksakan

Walau sehebat mana sekalipun manusia di muka bumi, kita tetap tertakluk kepada kuasa Allah yang Maha Besar. Sama seperti kisah Namrud dan Firaun, kema.tian Mustafa Kemal Ataturk sangat menyek.sakan.

Diceritakan bahawa ketika di hujung-hujung nyawa pemimpin laknatuIIah ini, dia telah mend3rita peny4kit dan hukvman yang p3rit. Dia menghidap peny4kit kulit yang sangat terruk hingga ke kaki yang menyebabkan badannya merasa sangat gataI seluruh badan. Dia juga mengalami s4kit jantvng dan peny4kit dar4h tinggi. Menurut Syeikh Dr. Abdullah ‘Azzam dalam bukunya “Al Manaratul Mafqudah”, Mustafa Kemal diser4ng peny4kit dalaman iaitu sirr0sis hep4titis disebabkan oleh alkohoI. Cecair berkumpul di dalam pervtnya dengan terruk, ingatannya menjadi Iemah dan d4rah mengalir keluar dari hidungnya tanpa henti. Dia juga dis3rang peny4kit keIamin akibat m4ksiat.

Untuk mengeluarkan cecair yang terkumpul itu, dokt0r menggunakan j4rum lalu disedut cecair tersebut dari dalam perutnya. Perutnya membvsung dan kedua kakinya memb3ngkak. Mukanya mengecil dan dar4hnya berkurang sehingga puc4t seputih tuIang. Giginya banyak yang tertanggal sehingga mulutnya hampir bertemu dengan kedua alis matanya. Badannya mend3rita dem4m yang sangat ku4t sehingga tidak boleh tidur dan badannya mengeluarkan b4u bvsvk seperti b4ngkai. Masih angkvh walaupun dis3ksa, Ataturk ketika itu mew4siatkan agar jen4zahnya tidak disolat jika dia meninggaI dunia.

Badannya mengalami pan4s yang amat sangat sepanjang masa sehinggakan dia mengarahkan pihak bomba untuk menyiram ke atas rumahnya 24 jam. Pembantu-pembantunya juga diarahkan untuk meletakkan ketulan-ketulan ais di dalam selimutnya bagi menyejukkan badannya. Dengan kuasa Allah yang Maha Besar, tidak sedikit pun dia mer4sakan kesejukan daripada ais-ais tersebut. Oleh kerana kep4nasan yang tidak tertanggung, dia menj3rit dengan kuat sehinggakan seluruh istana mendengar jerit4nnya.

Tidak tah4n dengan j3ritan Ataturk, mereka yang bertanggungjawab memasukkanya ke dalam bot dan menghantarnya ke tengah lautan agar dia merasa sejuk. Namun, itu tidak berlaku. 26 September 1938, Ataturk telah p3ngsan selama 48 jam akib4t terlalu pan4s dan sedar selepas itu tetapi dia mengalami hilang ingatan. Ataturk pengs4n sekali lagi selama 36 jam, dan kali ini, ia berakhir dengan kem4tian.

Ketika dia m4ti, tiada seorang manusia pun mem4ndikan, mengk4fankan dan mensolatkan may4tnya. May4tnya di4wet selama 9 hari 9 malam sehinggakan adik perempuannya meminta ulama-ulama Turki mem4ndikan, mengk4fankan dan mensoIatkannya seperti musIim.

Seks4annya di muka bumi masih belum tamat apabila AIIah meng4zabkannya sekali lagi ketika proses pengebum1annya. Ketika may4tnya hendak di tanam, dengan kebesaran kuasa AIIah, may4tnya tidak diterima oleh bumi. Pastinya kita tidak dapat membayangkan situasi ini. Usaha meng3bumikannya gagaI.

Akhirnya may4tnya di4wetkan sekali lagi lalu disimpan ke dalam Muzium Etnografi Ankara selama 15 tahun sehingga 10 November 1953. Cubaan terakhir untuk mengebumikan may4tnya namun tidak diizinkan Allah, sekali lagi bumi suci ini tidak menerima may4t laknatuIIah ini. Akhirnya, may4tnya dibawa ke satu tempat berbukit, dan ditanam di dalam binaan marmah seberat 40,000 kilogram. Mak4mnya diberi nama Anıtkabir.

Diceritakan lagi bahawa ulama-ulama sezaman dengan Kamal Atartuk telah mengatakan bahawa jangan kata bumi Turki, seluruh bumi AIIah ini tidak menerima Kamal Atartuk!

Namun kesasihan tentang tuntutan itu hanya AIIah S.W.T sahaja yang tahu. WaIIahualam.

Semoga kisah ini memberi teladan kepada kita semua.

Sumber: lluminasi

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post