MasyaAllah,Inilah Bukti Kebenaran Fir aun Diteng gelamkan Di Laut MerahSekarang dah ramai pert1kai setiap apa yang tertulis di cerita ‘bumi’ ini.emua berlaku dengan datangnya n0n-muslim. Ada juga orang Islam yang pert1kai peristiwa besar yang telah berlaku seperti Firavn diteng gelamkan di laut merah.

77. “Dan sesungguhnya telah Kami wahyukan kepada Musa. “Pergilah kamu dengan ham ba-ham baKu (Bani Israil) di malam hari maka puku llah (buatlah) untuk mereka jalan yang kering di laut itu, kamu tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khu atir (akan tenggelam),”

78. Kemudiannya Fir’aun dengan balaten taranya mengejar mereka, lalu mereka digulung oleh ombak laut yang menenggelamkan mereka.

79. Dan Firaun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.”
( Surah Taha ayat 77,78,79 )

Ayat di atas menceritakan bagaimana kisah Fir aun mengejar Nabi Musa terjadi sehingga akhirnya Allah SWT menurunkan mukjizat kepada Nabi-Nya dan kemudian Firaun diteng gelam kan oleh Allah SWT di dalam sebuah lautan. Menurut kajian lautan yang dikatakan merupakan tempat di mana laut terbelah adalah di Teluk Aqaba, Nuweiba.

Tahun lalu, saya berkesempatan mengunjungi Nuweiba yang terletak di kawasan Sinai di seberangnya pula aliran laut merah. Di seberang Laut Merah kita dapat melihat dengan jelas bumi Jordan, P@lestin (Isr@el) dan Arab Saudi. Subhanallah, air yang tenang rupanya menyimpan seribu satu rahsia khazanah sejarah. Patutlah ianya menjadi rebutan Isr@el sehingga kini.

Menurut penyel idikan, seorang ahli arkeologi bernama Ron Wyatt pada akhir tahun 1988 mengatakan bahawa dia telah menemui beberapa bang kai roda kereta tem pur kuno didasar laut merah.

Menurutnya, ini mungkin bang kai kereta tem pur Fira un yang tengg elam di lautan ketika kereta itu digunakan untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya.

Menurut penga kuannya, dia juga menjumpai beberapa bang kai roda kereta tem pur berkuda, Wyatt dan pasukannya juga menemui beberapa tul ang man usia dan tula ng ku da di tempat yang sama. Penemuan ini tentunya menyokong dakw aan bahawa s isa-si sa tul ang belulang itu merupakan sebahagian dari keran gka para bala tent ara Firaun yang teng gelam di Laut Merah.

Univer siti Stockhlom kemudian telah membuat kajian terhadap beberapa sisa tu lang belulang yang dijumpai itu. Maka, hasilnya benar bahawa struktur dan kandungan beberapa tul ang itu telah berusia sekitar 3.500 tahun yang lalu, yang bersamaan dengan tahun dinasti Mesir kuno. Bagi menguatkan dak waan itu, menurut kajian sejarah pula peristiwa terbe lahnya laut itu juga berlaku dalam kurun waktu yang sama.

Kesimpulannya,Allah telah ‘menulis’ cerita bumi yang kita pi jak sekarang.Janganlah kita deng ki dengan setiap orang yang menjadi pert1kai.Semuanya ada hikmah tersendiri.

Sudah baca artikel ini?Jangan lupa untuk like dan share ya,Terima kasih,Semoga memberi asbab kebaikan.

Sumber:harmagidun

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post